1 Lop Nha Tre 1

0 lượt xem

2 8

0 lượt xem

3 8

0 lượt xem

4 Gio An Lop B2 1

0 lượt xem

5 Lop C1 1

0 lượt xem

6 8

0 lượt xem

Gio Hoc Kham Pha Cua Cac Be Lop B Anh 1 1

0 lượt xem

Gio Hoc Kham Pha Cua Cac Be Lop B Anh 2 1

0 lượt xem

Z3919443582371 814ec8a7ca78f66b1a5234a1bb48cdeb 1

0 lượt xem

Z3919443583596 Ab3f69b1494f8ccf121800e07aba7ae2 1

0 lượt xem

Z3919443722162 3599ea4819841708d1541155fcd6c500 1

0 lượt xem

Z3919443946369 B29f20a7c9f3b4b5906c54d79e278bc8 1

0 lượt xem

Z3919592595418 053acd79547fdb403415bf978b421418

0 lượt xem

Z3919592598680 63436ccbd11fb45a0d26bd3de3ecbfd4

0 lượt xem

Z3919592602213 Ea303f5e0f6dd799ed4bb241edfb46ab

0 lượt xem

Z3919592605774 Dfc3caaa2fab792466054f405778201d

0 lượt xem

Trẻ thảo luận nhóm

0 lượt xem

Z3919592609545 0e13d329ac082f959cb9aa5c2f02377a

0 lượt xem

1 The Duc Sang

0 lượt xem

2 The Duc Sang

0 lượt xem

3 The Duc Sang

0 lượt xem

4 The Duc Sang

0 lượt xem

5 The Duc Sang

0 lượt xem

6 The Duc Sang

0 lượt xem

Z3899191666525 A1b4bb0de3693081cff465ee7a75addb

0 lượt xem

Z3899191670842 F755f67e4406fbe2aa404034869ed555

0 lượt xem

Z3899191671613 206c1ff39eea2c310d5c265aafdfc66b

0 lượt xem

Z3899191673963 58dc268a7b9c2ab767612c59c33ef6b9

0 lượt xem

Z3899197059894 083464ebc8d08577ddc6bb7075292d2e

0 lượt xem

Z3899197060529 760289d1a92f4118beda705b0ca34ab7

0 lượt xem

Picture1 3

0 lượt xem

Z3898920968614 823d25119927895e9651cda22b6eb17a 1

0 lượt xem

Z3898921070001 453ce53e639cfa70ddb19829aaf2c896 1

0 lượt xem

Z3898921128716 Df5d8b7ec19947067d9a8b975d6d595c 1

0 lượt xem

Z3898921184668 8a18fc7ae74a90f2f2299bc886883d1a 1

0 lượt xem

Z3898921444155 Bfd0736b5594b83348ee6800c1f62ba3 1

0 lượt xem

1 Do Choi Ngoai Troi

0 lượt xem

11 Do Choi Ngoai Troi

0 lượt xem

12 Do Choi Ngoai Troi

0 lượt xem

13 Do Choi Ngoai Troi

0 lượt xem

2 Khu The Chat

0 lượt xem

21 Khu The Chat

0 lượt xem

Picture1 1

0 lượt xem

Z3898920968614 823d25119927895e9651cda22b6eb17a

0 lượt xem

Z3898921070001 453ce53e639cfa70ddb19829aaf2c896

0 lượt xem

Z3898921128716 Df5d8b7ec19947067d9a8b975d6d595c

0 lượt xem

Z3898921184668 8a18fc7ae74a90f2f2299bc886883d1a

0 lượt xem

Z3898921444155 Bfd0736b5594b83348ee6800c1f62ba3

0 lượt xem

Z3871291834421 92772c37ee4ca09ae1a39741116385cb

0 lượt xem

Z3871291834770 7cee35f76f7e1dc8b64eb797657500b5

0 lượt xem

Z3871291835916 C6a0343ac9a6d5952660930b9f5501da

0 lượt xem

Z3871291837335 2dbc377c2c076cf2bd989387b51aa225

0 lượt xem

Z3883760450737 2d3aacb3150054269577216b5c70f9cb

0 lượt xem

Z3883760456669 937555f6de61e728123a59d97b6a3ab9

0 lượt xem

Z3854663627625 2020402344e1360c9ea6a4ce15e0fff3

0 lượt xem

Z3854663628845 75a67470d68ec193751981f6f1276d8d

0 lượt xem

Z3854663631950 47dadbb041f28dae43b6a86192170d39

0 lượt xem

Z3854663634114 Ff0ae828b04a25d3f76b7e45f216a2c1

0 lượt xem

Z3854663635654 E727cafb8415cef71f3c6f7664858549

0 lượt xem

Z3854663641387 4fa42735d8d2ed0511a6dbdda21d6799

0 lượt xem

1 Tiet Muc Mua Cua Cac Co Giao Truong Mn Phu Luong

0 lượt xem

1 Tiet Muc Mua Truong Th Phu Luong 2

0 lượt xem

1 11tiet Muc Mua Cua Cac Co Giao Truong Mn Phu Luong

0 lượt xem

11tiet Muc Mua Cua Cac Co Giao Truong Mn Phu Luong

0 lượt xem

12 Tiet Muc Mua Cua Cac Co Giao Truong Mn Phu Luong

0 lượt xem

13 Tiet Muc Mua Cua Cac Co Giao Truong Mn Phu Luong

0 lượt xem

Z3872399771251 5746a95828fa5aa5217553a15f1006d5

0 lượt xem

Z3872400062417 338d650fb8a3d5d4727b4fcc9cd5ad1c

0 lượt xem

Z3872402985782 2c371cb88675b592ca629db976d15331

0 lượt xem

Z3872404799339 9de59fef7a3f1e828482e35767f9e2ad

0 lượt xem

Z3872407134375 14ff2681b1e180cd05af1c1beb995440

0 lượt xem

Z3872407350675 4fdace1ddcaef7c3a427a911015cb2fd

0 lượt xem

Z3871291832896 7667158b309a5d3ff4cd9910ecb4e506

0 lượt xem

Z3872397249149 D1740ad2e00b35693b7bf69f41067919

0 lượt xem

Z3872397797248 60fa1b3ebac3a264208585fb98a49158

0 lượt xem

Z3872398507969 30c89f86e6b0458a1a27bfa3f2d45613

0 lượt xem

Z3872400807598 C9d374d5a7a84ddf13b82f02465759a3

0 lượt xem

Z3872402954089 F52e2d6163626fc7e8a983632c151770

0 lượt xem

1 Giai Nhat

0 lượt xem

2 Giai Nhi

0 lượt xem

3 Giai 3

0 lượt xem

4 Cac Co

0 lượt xem

5 Tap The

0 lượt xem

6 Hoa

0 lượt xem

1 Lop Nha Tre

0 lượt xem

2 6

0 lượt xem

3 4

0 lượt xem

4 Gio An Lop B2

0 lượt xem

5 Lop C1

0 lượt xem

6 5

0 lượt xem

Các cô giáo đang vệ sinh cửa lớp

0 lượt xem

Z3868668494559 8e5dd4202fa847e188b95469270c31e4

0 lượt xem

Z3868668529073 C54d310e5a10932357956839d8d86d70

0 lượt xem

Z3868668530377 A86916c0b7a9f7aca74ce44567493d7f

0 lượt xem

Z3868668534469 1e17d795a4fa625088d0ee014ec23049

0 lượt xem

Z3868668535761 5a303630a4a6666a92588ceb4c9abe63

0 lượt xem

Z3869038135488 22f3e36ee1ca9476b936a07dc6977429

0 lượt xem

Z3869038136078 Bb4397306e02076adf6990469fc76dd1

0 lượt xem

Z3869038137896 Fc8abaafd1151e34d4a5f1c5d9b337ba

0 lượt xem

Z3869038163417 8d462eed4b916bc0535cd658610b6068

0 lượt xem

Z3869038163875 C9e4800ed170b13282778cd57af06e3d

0 lượt xem

Z3869038164284 E537c43c565a8851a80860be5e61bf61

0 lượt xem

Lop A4 Thuc Hanh Khu Nghe Thuat

0 lượt xem

Z3864502950751 4a67d876043f967e526ef79b46b167d8 1

0 lượt xem

Z3864502950751 4a67d876043f967e526ef79b46b167d8

0 lượt xem

Z3864502953568 A800189994df61c0b19e7f211e0df722

0 lượt xem

Z3864502955826 E5977148fb4f52b2bd4113cbee7a1420

0 lượt xem

Z3864502968236 720a86c8ab8a1c6b2e28c99965fb1d01

0 lượt xem

1 Lop B2 1

0 lượt xem

2 3

0 lượt xem

3 Tre Thuc Hien

0 lượt xem

4 Tre Tham Gia Tro Choi Bit Mat Bat De

0 lượt xem

Cac Be Tham Gia Hoat Dong Vui Ve

0 lượt xem

Chau Tap Lam Chu Canh Sat Giao Thong

0 lượt xem

1 Lop C3 2

0 lượt xem

2 5

0 lượt xem

3 6

0 lượt xem

4 5

0 lượt xem

5 8

0 lượt xem

6 6

0 lượt xem

1 Co Va Tre Tro Chuyen

0 lượt xem

2 4

0 lượt xem

3 5

0 lượt xem

4 Tre Ve Phac Thao Ve Chu Tho

0 lượt xem

5 7

0 lượt xem

6 Tre Thuc Hanh

0 lượt xem

1 Lop B2

0 lượt xem

2 Tre Nan Banh Troi

0 lượt xem

3 Trẻ Nặn Banh Troi

0 lượt xem

4 Tiet Hoc Bo Chui Qua Cong

0 lượt xem

5 4

0 lượt xem

6 Co Giao Huong Dan Tre

0 lượt xem

1 1

0 lượt xem

2 1

0 lượt xem

3 2

0 lượt xem

4 2

0 lượt xem

5 3

0 lượt xem

6 3

0 lượt xem

5 1

0 lượt xem

6 1

0 lượt xem

7 1

0 lượt xem

8 1

0 lượt xem

9 1

0 lượt xem

10 1

0 lượt xem

1 Lop A5

0 lượt xem

2 Lop A5

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

0 lượt xem

Z3844644675041 92af9b5a2a7bc400e6702ec761915376

0 lượt xem

Z3844644677108 E30408e47035b7ea7198cd6785339952

0 lượt xem

Z3844644680674 39e3fa0b21ac35bed6068a74a714757f

0 lượt xem

Z3844644681945 92e08405650169edb321fec2b1c36796

0 lượt xem

Z3844644684716 34d375c65a86b898a959f5804bd9c9d5

0 lượt xem

Z3844644687723 B6d843478f4b8c0d1e9968814c4d1646

0 lượt xem

1 Hd Ngoai Troi Lop B1

0 lượt xem

2 31

0 lượt xem

3 35

0 lượt xem

4 32

0 lượt xem

5 33

0 lượt xem

6 30

0 lượt xem

72 Tiet Hoc Lam Banh Chuoi Lop A2 1

0 lượt xem

73 5

0 lượt xem

74 6

0 lượt xem

75 6

0 lượt xem

76 4

0 lượt xem

77 6

0 lượt xem

2 29

0 lượt xem

3 32

0 lượt xem

4 29

0 lượt xem

5 30

0 lượt xem

6 27

0 lượt xem

7 28

0 lượt xem

1 Lop C3 Than Yeu

0 lượt xem

1 31

0 lượt xem

2 27

0 lượt xem

3 30

0 lượt xem

4 Goc Xay Dung Lop C1

0 lượt xem

5 28

0 lượt xem

1 Co Lien Dang Huong Dan Tre Lam Bai

0 lượt xem

1 Lop C1

0 lượt xem

12 Co Lien Dang Day Tre To Mau

0 lượt xem

13 24

0 lượt xem

14 23

0 lượt xem

1 30

0 lượt xem

26 Ban Tay Ro Bot Cua Be Lop A1

0 lượt xem

27 14

0 lượt xem

28 13

0 lượt xem

29 14

0 lượt xem

30 13

0 lượt xem

31 12

0 lượt xem

1 28

0 lượt xem

2 26

0 lượt xem

3 27

0 lượt xem

4 26

0 lượt xem

5 26

0 lượt xem

6 23

0 lượt xem

1 27

0 lượt xem

2 25

0 lượt xem

3 26

0 lượt xem

4 25

0 lượt xem

5 25

0 lượt xem

6

0 lượt xem

13 20

0 lượt xem

14 19

0 lượt xem

1

0 lượt xem

1

0 lượt xem

1

0 lượt xem

1

0 lượt xem

1 23

0 lượt xem

2 22

0 lượt xem

3 23

0 lượt xem

4 22

0 lượt xem

5 22

0 lượt xem

6 20

0 lượt xem

1 22

0 lượt xem

2 21

0 lượt xem

3 22

0 lượt xem

4 21

0 lượt xem

5 21

0 lượt xem

6 19

0 lượt xem

1 21

0 lượt xem

2 20

0 lượt xem

3 21

0 lượt xem

4 20

0 lượt xem

5 20

0 lượt xem

6 18

0 lượt xem

1 20

1 lượt xem

2 19

1 lượt xem

3 20

0 lượt xem

4 19

0 lượt xem

5 19

0 lượt xem

6 17

0 lượt xem

1 An 1

0 lượt xem

1 19

0 lượt xem

2 18

0 lượt xem

3 19

0 lượt xem

4 18

0 lượt xem

5 18

0 lượt xem

1 18

0 lượt xem

2 17

0 lượt xem

3 18

0 lượt xem

4 17

0 lượt xem

5 17

0 lượt xem

6 15

0 lượt xem

1 16

0 lượt xem

2 15

0 lượt xem

3 16

0 lượt xem

4 15

0 lượt xem

5 15

0 lượt xem

6 13

0 lượt xem

Cô và trò cùng chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên

0 lượt xem

2 13

0 lượt xem

Hình ảnh cô giáo lau dọn lớp sạch sẽ

0 lượt xem

Hình ảnh cô giáo tổng vệ sinh khu vực rửa tay

0 lượt xem

5 13

0 lượt xem

6 11

0 lượt xem

1 11

0 lượt xem

2 10

0 lượt xem

3 11

0 lượt xem

4 10

0 lượt xem

5 10

0 lượt xem

6 8

0 lượt xem

1 9

0 lượt xem

2

0 lượt xem

2

0 lượt xem

2 8

0 lượt xem

3 9

0 lượt xem

4 8

0 lượt xem

1 8

0 lượt xem

2 7

0 lượt xem

3 8

0 lượt xem

4 7

0 lượt xem

5 7

0 lượt xem

6 5

0 lượt xem

1 7

0 lượt xem

2 6

0 lượt xem

3 7

0 lượt xem

4 6

0 lượt xem

5 6

0 lượt xem

6 4

0 lượt xem

1 6

0 lượt xem

2 5

0 lượt xem

3 6

0 lượt xem

4 5

0 lượt xem

5 5

0 lượt xem

6 3

0 lượt xem

1 5

0 lượt xem

2 4

0 lượt xem

3 5

0 lượt xem

4 4

0 lượt xem

5 4

0 lượt xem

6 2

0 lượt xem

1 4

0 lượt xem

2 3

0 lượt xem

3 4

0 lượt xem

4 3

0 lượt xem

5 3

0 lượt xem

6 1

0 lượt xem

1 3

0 lượt xem

2 2

0 lượt xem

3 3

0 lượt xem

4 2

0 lượt xem

5 2

0 lượt xem

6

0 lượt xem

1 1

0 lượt xem

2 Copy

0 lượt xem

3 1

0 lượt xem

4 Copy

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6 Copy

0 lượt xem

1

0 lượt xem

2

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

C Tuoi

0 lượt xem

Chi Thao

0 lượt xem

Gio An 5

0 lượt xem

Gio An 1

0 lượt xem

Gio An 2

0 lượt xem

Gio An 3

0 lượt xem

Gio An 4

0 lượt xem

Suc Mieng Nuoc Muoi 2

0 lượt xem

1 1

0 lượt xem

2 1

0 lượt xem

3 1

0 lượt xem

4 1

0 lượt xem

5 1

0 lượt xem

6 1

0 lượt xem

1

0 lượt xem

2

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

0 lượt xem

Co Giao Tham Gia Tro Choi Gop Vui Voi Le Hoi

0 lượt xem

12 Chiếc bàn biết bay

0 lượt xem

11 Chiec Ban Biet Bay

0 lượt xem

10

0 lượt xem

9 Tre Tham Gia Tro Choi

0 lượt xem

8 Khi Di Xe Dap

0 lượt xem

1co Giao Dat Tre Duoi San Truong

0 lượt xem

2co Phuong Dat Tre Duoi San Truong Copy

0 lượt xem

3tre

0 lượt xem

4co Tho Dat Tre Di Mua

0 lượt xem

5co Va Tre Mua

0 lượt xem

6tre Mua Bai Vui Den Truong

0 lượt xem

Cô và trẻ chăm sóc vườn rau

1 lượt xem

Co Va Tre Thu Hoach Rau

0 lượt xem

Cô giáo hướng dẫn bé bắt sâu cho luống rau xanh

0 lượt xem

Chúng em cùng nhau nhổ cỏ

0 lượt xem

Rau 2

0 lượt xem

Các bé đang tưới cây

0 lượt xem

D975b83bc1c1279f7ed0 2

0 lượt xem

D223b767cd9d2bc3728c 2

0 lượt xem

C727ebec901676482f07 2

0 lượt xem

B5c363d91923ff7da632 2

0 lượt xem

B0ea201547b9a1e7f8a8 2

0 lượt xem

A3169e7be68100df5990 2

0 lượt xem

20170925 073903 1

0 lượt xem

20171002 155331

0 lượt xem

20171002 155420

0 lượt xem

20161222 085908 1

0 lượt xem

Vieng

0 lượt xem

20180125 154934

0 lượt xem

20180125 154702

0 lượt xem

Img 20151109 145354

0 lượt xem

Img20160421100809

0 lượt xem

Img20151211100342

0 lượt xem

Img20151210100925

0 lượt xem

Dsc 9189

0 lượt xem

Dsc 9200

0 lượt xem

Dsc 9180

0 lượt xem

Dsc 9153

0 lượt xem

Dsc 9145

0 lượt xem

Dsc 9166

0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

1 lượt xem

1 lượt xem

Khám sức khỏe trẻ

2 lượt xem

Khám sức khỏe trẻ

1 lượt xem

Cô và trò biểu diễn bài mùa thu ngày khai trường

12 lượt xem

2 lượt xem

2 lượt xem

3 lượt xem

1 lượt xem

2 lượt xem

60 lượt xem

39 lượt xem

34 lượt xem

37 lượt xem

33 lượt xem

9 lượt xem

11 lượt xem

2 lượt xem

5 lượt xem

3 lượt xem

3 lượt xem

4 lượt xem

2 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

0 lượt xem

1 lượt xem

1 lượt xem

Rửa đồ dùng đồ chơi cho trẻ

78 lượt xem

Hình ảnh rửa nhà vệ sinh cho trẻ

62 lượt xem

Vệ sinh đồ dùng đồ chơi cho trẻ

31 lượt xem

Vệ sinh môi trường xung quanh lớp học

38 lượt xem

7 lượt xem

7 lượt xem

trung thu

4 lượt xem

trung thu

1 lượt xem

trung thu

0 lượt xem

múa lân trung thu

0 lượt xem

một số hình ảnh tết trung thu năm 2015

0 lượt xem

một số hình ảnh tết trung thu năm 2015

0 lượt xem

66 lượt xem

6 lượt xem

9 lượt xem

36 lượt xem

29 lượt xem

13 lượt xem

25 lượt xem

4 lượt xem

3 lượt xem

4 lượt xem

2 lượt xem

1 lượt xem

Bữa trưa (Chung Mẫu giáo + Nhà trẻ) 10h30

- Cơm tẻ si.

- Tôm, thịt lợn sốt ngũ sắc.

- Canh bí đỏ nấu xương.

Bữa chiều (Chung Mẫu giáo + Nhà trẻ) 14h30

- Cháo xương, đậu xanh nấu rau củ

- Quả chín. 

 • 157 1
  157 1
 • 156 1
  156 1
 • 155 1
  155 1
 • 154 1
  154 1
 • 153 1
  153 1

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Phú Lương
  02433535281

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập66
 • Hôm nay5,933
 • Tháng hiện tại420,610
 • Tổng lượt truy cập26,281,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây